Majiteľom ateliéru je Ing. arch. akad. arch. Karol Rebro. Je absolventom SVŠT Bratislava, fakulty architektúry, ktorú ukončil v roku 1970, a VŠVU Bratislava, ktorú dokončil v roku 1973. Od 1970 - 1978 a 1986 - 1990 bol zamestnancom IPO ŠS Bratislava ako projektant architektúry, v r. 1978 - 1986 pôsobil ako odborný asistent na FA SVŠT v Bratislava. V SR je registrovaným členom SKA.

Ateliér bol založený v roku 1990. Na počiatku sa venoval zákazkám z oblasti školských stavieb, postupom času prešiel na zákazky zo všetkých odvetví stavieb, či už z ľahkého priemyslu, zdravotníctva, bytovej výstavby, administratívy, ako aj rekonštrukcií existujúcich objektov, prípadne ich dostavby. Ateliér sa okrem projektov stavieb venuje aj interiérovej tvorbe a tiež úzko spolupracuje s realitnými kanceláriami a so stavebnými a interiérovými firmami, to znamená, že ateliér je schopný zabezpečiť nielen komplexnú projektovú a realizačnú dokumentáciu riešeného objektu, ale vie poskytnúť komplexné služby v oblasti stavebníctva - od výberu pozemku alebo objektu až po realizáciu.

Na zabezpečenie týchto služieb ateliér zamestnáva zmluvných pracovníkov vo všetkých oblastiach projekčnej a koordinačnej činnosti - od zememeračských a geologických prác, cez projektantov architektúry, stavebných konštrukcií, statiky, špecialistov zdravotechniky, kúrenia, elektrických rozvodov, vzduchotechniky, požiarnej ochrany atď., až po koordinačné a realizačné práce.

Ing. arch. Karol Rebro je súčasne vlastníkom firiem

 • Architektonický ateliér Karol Rebro
  Strakova 1
  811 01 Bratislava
  Slovenská Republika
 • atp Bratislava, spol. s r.o.
  Strakova 1
  811 01 Bratislava
  Slovenská Republika

Spoločnosti sa zaoberajú obchodnou, sprostredkovateľsko - konzultačnou a projekčnou činnosťou.